Доменные имена

12-20-2017

Доменні зони є важливою частиною доменних імен. Доменна зона характеризується рівнем.

Самий верхній – це кореневий домен. Формально він позначається крапкою і не вказується в адресі.

Доменна зона верхнього рівня (.ua, .net, .biz і т. д.) знаходиться в підпорядкуванні у кореневого домену. Доменна зона другого рівня (org.ua, biz.ua і т. д.) аналогічно знаходяться в підпорядкуванні у домену першого рівня і т. д. Нумерація зон в адресі здійснюється зліва направо.
У нас найкращі доменные имена.
Домени верхнього рівня формально класифікуються на:

— gTLD – домени загального призначення;
— ccTL – домени країн;
— iTLD – службові домени.
Доменні імена загального призначення поділяються за територіальною, мовною та культурною ознаками. У зв’язку з цим gTLD і ccTL можна, загалом, класифікувати на тематичні та територіально-мовні. Тематичні доменні зони відбивають певну сферу діяльності. Її рекомендується вибирати тільки в тому випадку, коли інтернет-ресурс повністю або частково відповідає призначенню зони.